Motie aangenomen om zonnepanelen buiten OZB-belasting te houden [2018]

Nieuwsbericht van Solar Magazine

VVD-Kamerlid Helma Lodders en D66-Kamerlid Steven van Weyenburg hebben een motie ingediend om zonnepanelen standaard buiten beschouwing te laten bij het vaststellen van de OZB-belasting. De motie is aangenomen.

Staatssecretaris van Financiën Menno Snel stelde in de Tweede Kamer recent dat gemeenten vrij zijn om zonnepanelen niet mee te rekenen bij het vaststellen van de ozb-belasting van woningen en andere gebouwen.

Begin september werd door een uitspraak van het gerechtshof van Arnhem-Leeuwarden bekend dat gemeenten zonnepanelen mogen meerekenen bij het vaststellen van de WOZ-waarde van een woning. De uitspraak leidde direct tot Kamervragen van VVD-kamerleden Lodders en Yesilgöz-Zegerius.

Lodders heeft nu samen met Van Weyenburg de volgende motie ingediend:
‘overwegende dat het leggen van zonnepanelen bijdraagt aan verduurzaming en het verlagen van de energierekening; constaterende dat de waarde van zonnepanelen meetelt in de heffingsmaatstaf voor de te betalen lokale lasten, zoals de onroerendezaakbelastingen; overwegende dat het leggen van zonnepanelen hierdoor wordt bestraft door een hogere ozb-aanslag; verzoekt de regering, een voorstel te ontwikkelen waarmee zonnepanelen standaard buiten de ozb gehouden worden; verzoekt de regering voorts, te onderzoeken hoe vormen van verduurzaming in de toekomst niet ontmoedigd worden door middel van hogere lokale lasten’.

De motie is aangenomen met 128 stemmen voor en slechts 22 stemmen tegen. Staatsrechtelijk gezien kan het kabinet een aangenomen motie naast zich neerleggen, maar gezien de brede steun uit de Tweede Kamer is dit niet heel waarschijnlijk.

Meer informatie over zonnepanelen

Het Duurzaam Bouwloket Texel helpt je verder met gratis en onafhankelijk advies voor het verduurzamen van jouw woning.
Klik hier voor meer informatie over zonnepanelen
Stel hier je vraag

Tags:

Meer informatie

Gemeente Texel

T. 14 0222
E. gemeente@texel.nl
I. www.texel.nl/duurzaamheid

TexelEnergie

T. (0222) 314 939
E. info@texelenergie.nl
I. www.texelenergie.nl

Urgenda

T. 020 - 3300 566
E. info@urgenda.nl
I. www.urgenda.nl

Random_Zonnepanelen.jpeg
Zonnepanelen_op_groen_dak.jpg
Zonnepanelen_verhogen_waarde_verkoop.png
ontwerp & techniek WEBJONGENS © 2021