Subsidieregeling voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed weer open vanaf september

Vanaf 18 september 2023 opent een nieuwe aanvraagronde voor de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). De regeling is opgezet om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om te investeren in het verduurzamen van hun gebouw. Hierdoor wordt het energieverbruik en de CO2-uitstoot verlaagt en draagt Nederland bij aan Nationale en Europese ambities uit het Klimaatakkoord.

De regeling

Om in aanmerking te komen voor de regeling is het verplicht om een energieadvies, of een gelijkwaardig advies uit te laten voeren door een energieadviseur. De energieadviseur maakt een rapport waarin staat welke verduurzamingsmaatregelen geschikt zijn voor het maatschappelijk vastgoed. De subsidie voor het advies bedraagt 50% van de kosten. Vervolgens worden er 1,2 of 3 maatregelen die op de maatregelenlijst staan uitgevoerd, of een integraal verduurzamingsproject. De subsidie hiervoor bedraagt 30% van de projectkosten. Na uitvoering van de maatregelen vraagt u een nieuw energielabel aan. Hiervan wordt 50% van de kosten gesubsidieerd. Meer informatie en alle voorwaarden is terug te lezen op de site van het RVO.

Ten opzichte van de eerste aanvraagronde in 2022 zijn er een aantal wijzigingen.

DUMAVA voor meer vastgoedeigenaren

Van het budget van € 190 miljoen wordt € 66,5 miljoen gereserveerd voor aanvragen onder de €500.000. Hierdoor komen meer eigenaren van maatschappelijk vastgoed in aanmerking voor de subsidie. Nieuw in deze aanvraagronde is de uitbreiding van vastgoed dat onder de SBI-codes voor podiumkunsten en kunstzinnige vorming van amateurs valt. Maatschappelijk vastgoed waarvoor al eerder DUMAVA is toegekend, wordt daarentegen uitgesloten van nieuwe aanvragen.

Conceptaanvraag mogelijk

Dit jaar is het mogelijk om vanaf 4 september 2023 09:00 uur een conceptaanvraag klaar te zetten in de digitale aanvraagomgeving Mijn RVO. Op deze manier kunnen aanvragers zich beter voorbereiden op hun aanvraag. Op de dag van openstelling, 18 september, hoeven zij alleen nog de aanvraag in te dienen. Dit is mogelijk tot de sluitingsdatum van 31 december 2024. Of tot middernacht op de dag dat het maximale subsidiebedrag wordt bereikt.

Een andere wijziging is een verlenging van de geldigheid van het energieadvies van 36 naar 48 maanden. Hierdoor wordt het voor vastgoedeigenaren die al eerder een energieadvies lieten opstellen, toegankelijker om de subsidie aan te vragen.

Meer geld voor snellere verduurzaming

Kleine organisaties die subsidie aanvragen voor een integraal verduurzamingsproject worden in de nieuwe aanvraagronde gemotiveerd om direct te renoveren naar een hoog energieprestatieniveau. Als zij deze ambitie opnemen in hun projectplan, krijgen zij niet 30, maar maximaal 35% van de projectkosten vergoed. Zo wordt geprobeerd om het verduurzamingsproces versnellen.

DUMAVA  tot 2030

Ook keert de regeling vanaf 2024 jaarlijks terug tot 2030. In totaal is er € 1,9 miljard beschikbaar. Eigenaren zijn hierdoor flexibel om te bepalen in welk jaar zij de subsidie willen aanvragen. Het doel is om het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verlagen. En op deze manier bij te dragen aan nationale en Europese klimaatambities.

Advies en aanvragen

Het is mogelijk om een gratis oriënterend gesprek aan te vragen met een adviseur van het RVO. Zij informeren u over de subsidie en de vervolgstappen. Een aanvraag indienen kan via de website https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava. Hier vindt u ook alle informatie over de voorwaarden en de aanvraag.

Foto: Jeroen van Hattum

 

 

Tags:

Meer informatie

Gemeente Texel

T. 14 0222
E. gemeente@texel.nl
I. www.texel.nl/duurzaamheid

TexelEnergie

T. (0222) 314 939
E. info@texelenergie.nl
I. www.texelenergie.nl

Urgenda

T. 020 - 3300 566
E. info@urgenda.nl
I. www.urgenda.nl

Random_Zonnepanelen.jpeg
Zonnepanelen_op_groen_dak.jpg
Zonnepanelen_verhogen_waarde_verkoop.png
ontwerp & techniek WEBJONGENS © 2021