Over ons

Texel is een eiland in beweging, niet alleen door eb en vloed maar vooral ook door de bewoners. Altijd al gingen de Texelaars hun eigen weg en dat is nog steeds zo. We pakken zelf dingen aan, kijken wat goed is voor het eiland en handelen daarnaar. Een schoon, mooi en duurzaam Texel waar we proberen allerlei verschillen te verenigen. Daar mogen we best trots op zijn en dat moeten we zeker ook laten zien, van de polder tot de dorpen en de duinen tot de dijk, er gebeurt hier van alles.

Betekenis Texel Geeft Energie

De betekenis van Texel geeft Energie is tweezijdig. Aan de ene kant hebben we op Texel de ambitie om in 2020 energie zelfvoorzienend te zijn, vooral door minder energie te verbruiken en meer duurzame energie op te wekken: letterlijk energie geven dus. Maar aan de andere kant geeft juist de diversiteit van verschillende projecten, van gezond voedsel tot waterbesparing en afvalvermindering, energie om door te gaan. U vindt op deze website achtergronden en actuele informatie van duurzame projecten en voorbeelden van wat bewoners, ondernemers en gemeente allemaal doen om een duurzaam eiland te vormen. Daarnaast vindt u ook tips en handige informatie om zelf aan de slag te gaan.

Samen aan de slag

TexelEnergie, gemeente Texel en Urgenda hebben de schouders gezet onder het project Texel geeft Energie. Daarin komen alle projecten, groot en klein, samen die bijdragen aan ons streven om energieneutraal te worden. Dat betekent niet dat het alleen maar gaat om initiatieven van deze drie organisaties. Juist niet! Zij hebben een begin gemaakt, maar samen met de Texelaars, particulier of ondernemer, gaan we verder. Want uiteindelijk moeten we het samen doen.

Iedere inspanning, hoe klein ook, levert een belangrijke bijdrage aan ons streven om van Texel een duurzaam eiland te maken. Uw bijdrage kan van alles zijn: de keuze voor zonnepanelen op het dak, extra isolatie in uw huis, boodschappen halen bij de lokale groenteman, LED-verlichting of zelfs een elektrische auto. Via ‘Texel geeft Energie’ heeft u alvast een goed voorbeeld van wat er allemaal mogelijk is. Het zijn allemaal stapjes die bijdragen aan de schoonheid van Texel, zowel een mooi eiland als een schoon eiland.

Passend op Texel

Duurzaamheid past op Texel. Nergens is er zoveel zon, wind, getijstromen, golven en bijna nergens zoveel natuur vlakbij. Maar ook de klimaatverandering is hier heel dichtbij: modellen laten zien dat de gevolgen van klimaatverandering in Noord-West Nederland het sterkst tot uiting zullen komen. Bovendien: de zeespiegel ligt bij ons op het strand! Reden genoeg om voorop te lopen in duurzame ontwikkeling.

Duurzame ontwikkeling, maar dan wel op z’n Texels. Bij alle ontwikkelingen op het eiland toetsen we standaard aan onze kernwaarden: rust en ruimte, rijkdom aan natuur- en cultuurlandschappen, grote afwisseling in landschappen en landgebruiksvormen, Texelse identiteit, het specifieke eilandkarakter, nachtelijke duisternis en maritieme monumenten.

Gemeente Texel

T. 14 0222
E. gemeente@texel.nl
I. www.texel.nl/duurzaamheid

TexelEnergie

T. (0222) 314 939
E. info@texelenergie.nl
I. www.texelenergie.nl

Urgenda

T. 020 - 3300 566
E. info@urgenda.nl
I. www.urgenda.nl

Random_Zonnepanelen.jpeg
Zonnepanelen_op_groen_dak.jpg
Zonnepanelen_verhogen_waarde_verkoop.png
ontwerp & techniek WEBJONGENS © 2021