Vraag voor 9 oktober het BuurtBespaarBudget aan!

Buurthuizen en ontmoetingsplekken van bewonersorganisaties kunnen een aanvraag doen voor het BuurtBespaarBudget. Dit budget geeft de mogelijkheid om een project op te zetten om buurtbewoners en/of het buurthuis te helpen de energierekening te verlagen. Met als belangrijkste doel juist mensen te bereiken die daar nu het meest baat bij hebben. De bijdrage van het BuurtBespaarBudget is minimaal 500 euro en maximaal 5.000 euro.

Er warmpjes bijzitten deze winter?

De energieprijzen gaan komende winter bij veel mensen voor problemen zorgen. Lokale ontmoetingsplekken zijn de plekken waar veel bewoners warmte kunnen vinden. Soms letterlijk, omdat je in een buurthuis lekker op kan warmen. Maar ook omdat deze ontmoetingsplekken zorgen voor verbinding, activiteiten en een boel warme contacten

Speciaal voor deze plekken en bewonersorganisaties is het BuurtBespaarBudget in leven geroepen

Met het BuurtBespaarBudget kunnen bewonersorganisaties budget en ondersteuning krijgen in het organiseren van energiebesparende projecten in hun buurt of buurthuis. Denk bijvoorbeeld aan kennisdelen over energiebesparing, het beschikbaar stellen van een warme ruimte of zo creatief als de breiende oma’s die isolatiegordijnen naaien voor de buurtgenoten. Lees hier enkele voorbeeldprojecten.

Wanneer kom je in aanmerking voor het BuurtBespaarBudget ?

  •  Het draagt bij aan energiebesparing bij jullie buurtgenoten.
  • Het betreft een maatschappelijke organisatie zoals een (buurt-) vereniging, coöperatie of stichting met een ontmoetingsplek in de buurt.
  • Met de  activiteit wordt geprobeerd om zoveel mogelijk buurtbewoners te bereiken. Juist ook zij die het meest profijt hebben van een lagere energierekening.
  • Er wordt voorkeur gegeven aan projecten die (deels) door bewoners zelf worden uitgevoerd, of waarbij bewoners actief betrokken zijn.
  • De bijdrage van het BuurtBespaarBudget is minimaal 500 euro en maximaal 5.000 euro. Laat in de begroting en uitleg duidelijk zien wat er met het aangevraagde budget bereiken wilt worden.
  • Voorkeur gaat uit naar projecten die dit jaar nog uitgevoerd kunnen worden, zodat zoveel mogelijk buurtbewoners er deze winter al iets aan hebben.
  • Na afloop van jullie project ontvangt LSA graag 5 foto’s van de uitgevoerde activiteiten en een kort verslag waarin uitlgelegd wordt wat er gedaan is en hoe het budget besteed is.

Het BuurtBespaarBudget is tot 9 oktober aan te vragen

Na 9 oktober beoordeelt een beoordelingscommissie alle binnengekomen aanvragen. Zij toetsen die op bovenstaande voorwaarden. Het bereiken van buurtgenoten en nog deze winter kunnen starten zijn hierbij de belangrijkste. Verder kijken ze naar een diversiteit aan activiteiten en initiatieven. Uiterlijk 21 oktober wordt bekend gemaakt of de aanvraag wordt toegekend. De beoordelingscommissie bestaat uit mensen die midden in de buurt staan. Zij snappen uit eigen ervaring welke kracht er al in de wijken zit en weten hoe je vanuit een community iets kan organiseren. 

Een aanvraag doen klik hier

Het project BuurtBespaarBudget is tot stand gekomen door een samenwerking tussen LSA Bewoners en Klimaatstichting HIER vanuit de energiebesparingscoalitie. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie Van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties.

Tags:

Meer informatie

Gemeente Texel

T. 14 0222
E. gemeente@texel.nl
I. www.texel.nl/duurzaamheid

TexelEnergie

T. (0222) 314 939
E. info@texelenergie.nl
I. www.texelenergie.nl

Urgenda

T. 020 - 3300 566
E. info@urgenda.nl
I. www.urgenda.nl

Random_Zonnepanelen.jpeg
Zonnepanelen_op_groen_dak.jpg
Zonnepanelen_verhogen_waarde_verkoop.png
ontwerp & techniek WEBJONGENS © 2021