Gratis energie bespaaradvies of producten t.w.v. €90,-

€ 90,- subsidie voor energiebesparende maatregelen voor huurders en woningeigenaren.

Vanaf 10 januari j.l. kunnen Texelaars per huishouden € 90,00 subsidie aanvragen voor kleine, energiebesparende maatregelen in huis. Kleine maatregelen zijn bijvoorbeeld leidingisolatie, tochtstrippen, radiatorfolie en ledlampen. Woningeigenaren kunnen ook advies inwinnen via de regeling. Met dergelijke maatregelen bespaart u direct op energie- en gasverbruik. Er is subsidie voor 2408 huishoudens op Texel. Minimaal de helft hiervan moet uit huurders bestaan.

RREW-regeling

De subsidie is beschikbaar doordat de gemeente Texel – net als andere gemeenten - de landelijke RREW-subsidie heeft aangevraagd. RREW staat voor Regeling Reductie Energiegebruik Woningen. Doel van de subsidie is het stimuleren van energiebesparing bij huurders en woningeigenaren door kleine energiebesparende maatregelen te nemen.

Omdat er beperkt budget is, hebben woningeigenaren met een woning die is gebouwd voor 1950 een brief ontvangen over de regeling. Deze woningen zijn vaak niet goed geïsoleerd en weinig energiezuinig waardoor hier veel winst is te behalen. Woontij-huurders ontvangen een brief van de woningcorporatie.

Geen brief? Regeling aanvragen kan wél

Texelse huishoudens die geen brief over de regeling ontvangen, kunnen ook gebruik maken van de regeling. Woningeigenaren kunnen tot 15 april 2022 of zolang er budget is een aanvraag doen. Huurders kunnen tot 31 juli 2022 gebruik maken van de regeling tenzij het budget eerder op is.

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie vanaf 10 januari 2022 aanvragen op www.duurzaambouwloket.nl/rrew-texel.

Eenmalige energiebijdrage voor huishoudens met een laag inkomen

Vanwege de sterk gestegen gasprijzen komen veel mensen voor een financiële uitdaging te staan, of dreigen ze zelfs acuut in de problemen te komen. Om inwoners hierin te ondersteunen kunnen inwoners met weinig middelen een eenmalige bijdrage krijgen van €200 (voor eenpersoonshuishoudens) of €300 (voor meerpersoonshuishoudens) voor de gestegen energiekosten. Inwoners die in 2021 een bijstandsuitkering hadden, of bijzondere bijstand hebben ontvangen krijgen deze bijdrage automatisch. Alle andere inwoners die deze eenmalige bijdrage ook kunnen gebruiken en een laag inkomen (minder dan 120% van de bijstandsnorm) en een laag vermogen hebben kunnen deze aanvragen bij het Sociaal Team van de gemeente.

 

Voldoet u niet aan de voorwaarden, maar heeft u problemen met het betalen van uw energie- en gasrekening? Neem dan ook contact op met het Sociaal Team Texel via www.texel.nl/direct-regelen/sociaalteam/ of telefonisch +14 0222.

foto Pixaby Norbert Koch

 

 

Tags:

Meer informatie

Gemeente Texel

T. 14 0222
E. gemeente@texel.nl
I. www.texel.nl/duurzaamheid

TexelEnergie

T. (0222) 314 939
E. info@texelenergie.nl
I. www.texelenergie.nl

Urgenda

T. 020 - 3300 566
E. info@urgenda.nl
I. www.urgenda.nl

Random_Zonnepanelen.jpeg
Zonnepanelen_op_groen_dak.jpg
Zonnepanelen_verhogen_waarde_verkoop.png
ontwerp & techniek WEBJONGENS © 2021