Wat vindt u van een aardgasvrij Texel? Vul hier de enquête in.

Om klimaatverandering tegen te gaan, verwarmen we in 2050 onze huizen niet meer met aardgas. Daarmee beperken we de CO2-uitstoot en beschermen we ons eiland tegen klimaatverandering. Om te bepalen hoe wij woningen en bedrijfspanden op Texel in de toekomst kunnen verwarmen zonder aardgas, werken wij aan een plan. Dit plan heet de Transvisie Warmte. Wij maken dit plan stap voor stap, samen met inwoners, ondernemers en andere partijen.

Hoe kan het beter?

Wij horen graag wat u belangrijk vindt in de overstap naar aardgasvrij. Met uw inbreng sluit deze overstap straks beter aan bij uw wensen, ideeën of initiatieven. Wat is uw overweging om wel of niet over te stappen op duurzame warmte? Welke ondersteuning heeft u nodig voor de verduurzaming van uw woning of bedrijfspand? Denk met ons mee. Dat kan door uw mening te geven op het digitale platform www.texelspreekt.nl.

Geef uw mening

Registreer u op www.texelspreekt.nl, vul de enquête in en lees uitgebreide informatie over de overstap naar een aardgasvrij Texel. Daarnaast kunt u de komende jaren via Texel Spreekt op de hoogte blijven van alle activiteiten en ontwikkelingen rond de warmtetransitie, ideeën inbrengen en zich aanmelden voor (toekomstige) bijeenkomsten.

Texel Spreekt

Texel Spreekt is dé digitale plek waar u uw mening kunt geven over projecten op Texel, dus niet alleen over de warmtetransitie. U vindt er informatie over lopende projecten en geeft er uw mening over zaken die voor u en voor Texel belangrijk zijn.

Foto VVV Texel

Meer informatie

Gemeente Texel

T. 14 0222
E. gemeente@texel.nl
I. www.texel.nl/duurzaamheid

TexelEnergie

T. (0222) 314 939
E. info@texelenergie.nl
I. www.texelenergie.nl

Urgenda

T. 020 - 3300 566
E. info@urgenda.nl
I. www.urgenda.nl

Random_Zonnepanelen.jpeg
Zonnepanelen_op_groen_dak.jpg
Zonnepanelen_verhogen_waarde_verkoop.png
ontwerp & techniek WEBJONGENS © 2021