Dierveilig isoleren

Het isoleren van de eigen woning behoort tot de “altijd goed” maatregelen. Het wooncomfort van de woning verbetert en het levert een lagere energierekening op. Daarnaast is het de eerste stap om de woning in de toekomt energieneutraal te maken.

Wat veel mensen niet weten is dat bij het isoleren van de woning ook rekening gehouden dient te worden met eventuele medebewoners van de woning; vleermuizen en vogels. Binnen Nederland geldt de Wet Natuurbescherming. Binnen de wet ben je verplicht om onderzoek te doen naar bijvoorbeeld vleermuizen en/of vogels en ben je vervolgens verplicht om beschermende maatregelen te treffen wanneer er negatieve effecten voor deze dieren kunnen ontstaan.

 Heb je plannen om spouwmuren te isoleren? Controleer dan vooraf of er geen vleermuizen in de spouwmuren wonen. Vleermuizen kunnen zelf geen nest bouwen en zijn vaak aangewezen op kieren en openingen in muren en daken. Het is een beschermde diersoort onder de Wet natuurbescherming. Vaak wordt gedacht dat ze gevaarlijk zijn, maar dat is onjuist ze zijn daarentegen heel nuttig, zo eten ze veel muggen.

 Vleermuizen

Controleer voordat je gaat isoleren de spouwmuren op aanwezigheid van vleermuizen. Huur je een aannemer in dan behoort hij dit ook te doen. Een aannemer kijkt of hij de spouwmuren kan isoleren, welk isolatiemateriaal geschikt is en of er vleermuizen aanwezig zijn in de spouwmuur. Als dat zo is dan mag je niet isoleren, omdat vleermuizen een beschermde diersoort zijn.

 Vleermuizen aanwezig wat nu?

  • Bij twijfel kun je het beste een ecoloog vragen om te bekijken of er vleermuizen aanwezig zijn. Hij kan adviseren over eventuele vervolgstappen.
  • Uw aannemer dient op de hoogte te zijn wat je moet doen als er vleermuizen zijn en moet de spouwmuur vooraf controleren. Vraag er echter zelf ook altijd naar.
  • In de periode van mei tot en met augustus kun je beter niet isoleren. In die maanden kunnen er groepen vleermuizen met jongen in de spouwmuur aanwezig zijn en die zijn extra kwetsbaar.
  • Al eerder vleermuizen gezien in je woonomgeving? Help ze aan een woonplaats en hang vleermuiskasten op.

Vogels

Vogels als de huismus en de gierzwaluw zijn beschermde diersoorten en nestelen graag onder dakpannen. Als je je dak wilt isoleren, controleer dan vooraf of er geen huismussen of gierzwaluwen onder de dakpannen verblijven. Deze vogelsoorten mag je volgens de Wet Natuurbescherming niet verstoren, vooral niet tijdens het broedseizoen.

 Vogels aanwezig?

  • Controleer of er, zeker in het voorjaar en de zomer, geen vogels onder de dakpannen verblijven.
  • Plaats speciale dakpannen voor gierzwaluwen of huismuskasten aan de gevel
  • Isoleer liever niet in de periode van begin maart tot eind augustus.

 

Meer weten over de verschillende diersoorten en geschikte maatregelen kijk dan op www.vogelbescherming.nl.

Binnen de gemeente Texel bestaat de mogelijkheid om de lening Duurzaam en langer zelfstandig wonen aan te vragen, de lening kan ook gebruikt worden voor maatwerkadvies over het nemen van duurzame en ecologische maatregelen en/of maatregelen ten behoeve van nestgelegenheid voor zoogdieren, vogels en insecten. Meer weten of de lening aanvragen www.texel.nl

Wil je meer advies over het verduurzamen van je woning? Neem dan gratis contact op met het Duurzaam Bouwloket Texel. Tel 072 743 39 56

Foto's Lubos Houska en Joachim Marian winkler by Pixabay

Tags:

Meer informatie

Gemeente Texel

T. 14 0222
E. gemeente@texel.nl
I. www.texel.nl/duurzaamheid

TexelEnergie

T. (0222) 314 939
E. info@texelenergie.nl
I. www.texelenergie.nl

Urgenda

T. 020 - 3300 566
E. info@urgenda.nl
I. www.urgenda.nl

Random_Zonnepanelen.jpeg
Zonnepanelen_op_groen_dak.jpg
Zonnepanelen_verhogen_waarde_verkoop.png
ontwerp & techniek WEBJONGENS © 2021