Leerproject Solar Carport aan de Emmalaan

Maart 2022. De afgelopen periode is er hard gewerkt aan de realisatie van de Solar Carport bij het gemeentehuis aan de Emmalaan. In samenspraak met bewoners is er gekozen voor de plek evenwijdig aan de Emmalaan. Er zijn in totaal 145 panelen geplaatst die gaan zorgen voor een opwek van ongeveer 40.000 kWh per jaar. Deze energie wordt direct gebruikt door het gemeentehuis en teruggeleverd achter de meter.

Door een aantal parkeerplaatsen te overkappen en voorzien van zonnepanelen wil de gemeente onderzoeken of parkeren en elektriciteitsopwekking op meerdere locaties op het eiland toepasbaar is. De grootste en meest voor de hand liggende parkeerplaatsen op Texel zijn de grootschalige parkeergelegenheden in en bij de dorpen en de strandslagen.

Het is de bedoeling om van deze overdekte parkeerplaats te leren. Wat zijn de effecten van een solar-parking in de openbare leefomgeving? En wat is de energie bijdrage bijvoorbeeld? Daarnaast wordt er gekeken naar toepassings- en exploitatiemogelijkheden voor bewoners en bedrijven.

Op dit moment wordt er gekeken of er mogelijkheden zijn om een oplaadpunt te realiseren zodat er door bewoners en de gemeente gebruik kan worden gemaakt van de duurzaam opgewekte energie. Want ook op Texel is duurzame mobiliteit een van de speerpunten in het beleid voor de komende jaren.

bronvermelding foto: Sun-projects

Meer informatie

Gemeente Texel

T. 14 0222
E. gemeente@texel.nl
I. www.texel.nl/duurzaamheid

TexelEnergie

T. (0222) 314 939
E. info@texelenergie.nl
I. www.texelenergie.nl

Urgenda

T. 020 - 3300 566
E. info@urgenda.nl
I. www.urgenda.nl

Random_Zonnepanelen.jpeg
Zonnepanelen_op_groen_dak.jpg
Zonnepanelen_verhogen_waarde_verkoop.png
ontwerp & techniek WEBJONGENS © 2021