Getijdenenergie [2015]

In 2015 heeft bij Texel de eerste proef in Nederland met getijdenenergie plaatsgevonden. Daarnaast is het ook het eerste drijvende systeem ter wereld dat getest werd. Het BlueTEC systeem drijft in plaats van op de zeebodem vastgemaakt te zijn, hierdoor is het veel gemakkelijker te onderhouden en te verplaatsen. Er waren verschillende partijen betrokken bij de pilot, zowel om het drijvende platform uit te testen als verschillende turbines. Ook het NIOZ was betrokken bij het project en heeft onder andere onderzoek gedaan naar wat een getijdencentrale doet met de stroming en de omgeving. Daarnaast heeft het NIOZ ook gebruik gemaakt van de gegenereerde getijdenstroom; de stroomkabel kwam daar aan land.

Begin 2015 werd het platform met een eerste getijdeturbine in het water gelegd en in 2016 werd er een grotere turbine geïnstalleerd, om meer energie op te wekken. Het platform genereerde schone energie van de getijdenstroming in de Texelstroomgeul ter hoogte van het NIOZ. De test is in 2016 succesvol afgerond en de turbines behaalden hun geschatte capaciteit. Op piekmomenten was dit elektriciteit voor 50 huishoudens.

In de afgelopen jaren is er wereldwijd veel belangstelling geweest voor getijdenenergie en golfenergie. Een belangrijk voordeel is dat deze vorm van energie goed te voorspellen is, wat zorgt voor een betrouwbare bron van elektriciteit. Momenteel is het aandeel van oceaanenergie nog klein, maar met doorgaande ontwikkelingen op dit gebied zal het in de toekomst mogelijk een belangrijke schone energiebron worden. In 2017 werd bekend dat de financieringen aanvraag van het project LOGIC (Low carbon Off Grid Communities) was goedgekeurd. Dit project richt zich op het beschikbaar stellen van betaalbare, duurzame energie voor afgelegen gebieden in de wereld. Texel is wederom één van de pilot locaties, waar verschillende partijen samenwerken aan de ontwikkeling, demonstratie en implementatie van een duurzame energiemix.

Voor meer informatie:


10 Zuider Haaks
Den Hoorn Texel, Noord-Holland.
Netherlands ,1797

Meer informatie

Gemeente Texel

T. 14 0222
E. gemeente@texel.nl
I. www.texel.nl/duurzaamheid

TexelEnergie

T. (0222) 314 939
E. info@texelenergie.nl
I. www.texelenergie.nl

Urgenda

T. 020 - 3300 566
E. info@urgenda.nl
I. www.urgenda.nl

Random_Zonnepanelen.jpeg
Zonnepanelen_op_groen_dak.jpg
Zonnepanelen_verhogen_waarde_verkoop.png
ontwerp & techniek WEBJONGENS © 2021