Planet Texel [2013]

In 2013 is het projectatelier Planet Texel opgestart door Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam (IABR) en gemeente Texel. Het doel van Planet Texel was het vaststellen van een eenduidige visie over de ontwikkeling van Texel voor de toekomst. TE x EL staat voor Toerisme-Economie x Ecologie-Landbouw: want daar gaat het op Texel toch veel over, hoe kunnen de economische agenda, vooral gericht op toerisme, en de ecologische duurzaamheid elkaar versterken in plaats van tegenwerken? Daarnaast is Texel een bijzonder en dynamisch eiland, ieder seizoen zorgt voor een totaal ander landschap en ieder jaar is ook weer heel anders dan het voorgaande. Op welke manier kan de ontwikkeling van de natuur een rol spelen op het eiland?

Gedurende anderhalf jaar hebben bewoners, ondernemers, dorpsverenigingen, Gemeenteraad en College deelgenomen in het Projectatelier Planet Texel en mee gediscussieerd over de resultaten. Het Atelier heeft zo een breed gedragen visie opgeleverd waar iedereen zich mede-eigenaar van kan voelen. Dit vormt een kader voor huidige plannen en projecten. De in het Atelier ontwikkelde ‘Texel Principes’ bieden daarbij houvast en vormen de basis voor veel afwegingen die gemaakt worden, onder de Texel Principes vallen onder andere koester eenheid en diversiteit, ruim op en revitaliseer, koppel schoonheid aan schoonheid en benadruk echt Texels. Simpel gezegd geven de Texel Principes antwoord op de vraag: Past dit bij Texel?

In 2014 werd het eindresultaat van het project gepresenteerd aan Texel en was het onderdeel van de hoofdtentoonstelling van IABR URBAN BY NATURE (2014). Op 17 december 2014 werd een unaniem positief besluit toegekend aan het project en dit was het startschot voor de concrete uitvoering van de plannen voor de drie eerste projecten: De Koog, Nieuweschild en Polder Waal en Burg.

Duindorp De Koog

In april 2015 is er begonnen met ‘sociaal jutten’, een 2-daags project waar ondernemers, eigenaren en bewoners hun dromen en plannen voor de Koog konden komen vertellen. Concrete plannen die worden uitgevoerd zijn onder andere: Kop van Zuid en het rondje De Koog (een fiets- en wandelpad dat De Koog beter verbindt met het strand) en éénheid brengen in het straatbeeld van de Dorpsstraat. Alle projecten kunt u nalezen in het projectenboek Werk aan de Koog.

Golfbreker Nieuweschild

Er is tijdens Project Planet nagedacht over een nieuwe manier om Texel tegen de zee te beschermen. Zo kwam het idee van een golfbreker bij Nieuweschild in de wereld. Hiermee wordt een plan voor een veiliger eiland gecombineerd met verschillende ideeën om ook een mooie toeristische trekpleister te vormen. Imares, NIOZ, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten waren allen betrokken bij de discussie over duurzame energievormen, landvisserij en zilte teelten bij de golfbreker. FILM1

Polder Waal en Dijk

Het gebied bij Waalenburg is al een aantal jaar in ontwikkeling. De landbouwbedrijven zijn verplaatst waardoor Waalenburg zich verder kan ontwikkelen als broedgebied voor vogels maar ook als plaats voor recreatie. Tijdens het Planet Texel project is er vooral gekeken hoe dit gebied een centrale rol kan spelen bij de waterzekerheid van Texel. Op het eiland is er geen zoetwaterbron zoals het IJsselmeer of Markermeer en Texel is dus afhankelijk van regenwater dat in zoetwaterbuffers, bijvoorbeeld in de duinen, wordt vastgehouden. Verzilting van het grondwater is dan ook een groot probleem waar constant rekening mee gehouden moet worden. De Polder Waal en Dijk kan in de toekomst een nieuwe zoetwaterbuffer vormen waar heel Texel profijt van heeft. Hoe zit het met de Westerkolk, was die er altijd al, is dat een zoetwaterbuffer voor het gebied?  FILM2.

Planet Texel Academy

Tevens kreeg het Planet Texel Atelier een vervolg: ‘Planet Texel Academy’, een initiatief van onder andere de TU Eindhoven en de TU Delft aan deelnamen. Groepen studenten werkten onder leiding van hoogleraren en experts aan voorstellen op basis van de resultaten van het Planet Texel Atelier.

De TU Delft presenteerde een project genaamd BE TEXEL: Be self-sufficient, een project over een toekomstig socio-technologisch systeem voor Texel. Zij benadrukken dat er veel innovatie op het eiland plaatsvindt, en dat meer verbinding en een platform om ideeën te delen dit ten goede kan komen. DOCUMENT

De TU Eindhoven produceerde een korte video over 18 strategieën voor een zelfvoorzienend Texel. Deze ideeën manifesteren zich als gebouwen, structuren en installaties die de duurzaamheid op het eiland op allerlei verschillende manieren ondersteunt. FILM


3 Plevierstraat
De Koog, Noord-Holland.
Netherlands ,1796 AK

Meer informatie

Gemeente Texel

T. 14 0222
E. gemeente@texel.nl
I. www.texel.nl/duurzaamheid

TexelEnergie

T. (0222) 314 939
E. info@texelenergie.nl
I. www.texelenergie.nl

Urgenda

T. 020 - 3300 566
E. info@urgenda.nl
I. www.urgenda.nl

Random_Zonnepanelen.jpeg
Zonnepanelen_op_groen_dak.jpg
Zonnepanelen_verhogen_waarde_verkoop.png
ontwerp & techniek WEBJONGENS © 2021