Quickscan voor ondernemers werkzaam in de sector verlijfsrecratie. 

Op het moment dat een organisatie start met verduurzamen, blijkt dat er vaak weinig inzicht is in de huidige situatie. Daarom is er grote behoefte aan het uitvoeren van een nulmeting.  Vitale verblijfsrecreatie noord-holland-noord heeft hiervoor de Quickscan Energie & Duurzaamheid opgezet.

Met een praktisch stappenplan geeft de Quickscan Energie & Duurzaamheid  inzicht in de huidige situatie en levert vervolgens maatwerkadvies af vol tips voor het zetten van duurzaamheids- en energiebesparingstappen. Inclusief mogelijke leveranciers en subsidiemogelijkheden.

Hoe ziet het stappenplan eruit?

 • Nulmeting op locatie door een specialist van Green Leisure; inzicht krijgen in duurzaamheidscores op de thema’s energie, water, afval, mobiliteit, communicatie en groen. (Optioneel kan het duurzame label Green Key worden meegenomen.) 
 • Het opstellen van een rapportage door Green Leisure met praktische adviezen om energiebesparing te realiseren op korte termijn en om verduurzaming een onderdeel van de bedrijfsvoering te laten worden.
 • Het gezamenlijk opstellen van een plan van aanpak om zodoende maatregelen te prioriteren.  
  In samenwerking met regionale energie experts: offertetraject begeleiden uitgaande van onafhankelijke benchmarks, inzet betrouwbaar netwerk en kwaliteitscheck op offertes van derden. Business case uitwerken, inclusief advisering en begeleiding bij financiering en subsidie. (Eventueel specialistisch advies in overleg.)

Eigen bijdrage

De Quickscan Energie & Duurzaamheid heeft een waarde van € 1.600,00. De eigen bijdrage bedraagt slechts € 250,00. De resterende bijdrage van € 1.350,00 wordt gefinancierd uit het programma Vitale Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord. Investeringen die volgen uit de scan komen wellicht in aanmerking voor investeringsaftrek of subsidie.

Dit intiatief is opgezet om de toeristische sector te versterken en aan te laten sluiten bij de landelijke klimaatdoelstellingen. Vitale Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord heeft de ambitie om de komende jaren meer in te zetten op verduurzaming van accommodaties. Het doel hiervan is de gasttevredenheid te verhogen, de energiekosten te verlagen en de toekomstbestendigheid van bedrijven te versterken. 

Green Key

De “Green Key” is hét duurzaamheidkeurmerk voor bedrijven in recreatie en toerisme. heb je als bedrijf dit keurmerk, dan laat je zien dat je aan meer dan de gestelde wettelijke eisen voldoet. Vitale Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord wil ondernemers in de sector stimuleren hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Noord-Holland Noord kent 26 bedrijven met een Green Key, maar daar mogen er best meer bij. Daarom start dit project om ondernemers te begeleiden naar een eigen Green Key. Samen kunnen overheid, bedrijfsleven en andere betrokken organisaties op deze wijze Noord-Holland Noord promoten als een aantrekkelijke, maar ook duurzame bestemming.

Voor wie?

Het project is bedoeld voor ondernemers in de verblijfsrecreatie in de regio Noord-Holland Noord. Green Key kent aparte sets criteria voor bungalowparken, campings, hotels, groepsaccommodaties en minicampings.

Hoe werkt het:

 • Stap 1) Nulmeting op locatie
  Een adviseur van de Green Leisure Group voert samen met de deelnemer een nulmeting op locatie uit. Tijdens de nulmeting geeft de adviseur uitleg over het Green Key systeem. Ook worden alle Green Key normen besproken en bekeken in hoeverre de oragnisatie hier al aan voldoet. Dit wordt zowel gedaan aan de hand van het checken van documentatie als het doen van een visuele rondgang op locatie. De output hiervan wordt direct verwerkt in de digitale zelfkeuring. Na de nulmeting op locatie ontvangt de deelnemer een uitgewerkte Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen(MVO) Actielijst, waarin de openstaande punten staan vermeld waaraan de deelnemer de komende maanden nog moet gaan voldoen. Deze afspraak duurt 3 uur.
 • Stap 2) Implementatie van Green Key eisen
  Samen met de Green Leisure Group gaat dedeelnemer aan de slag om de actiepunten uit de MVO Actielijst op te pakken en te implementeren in de organisatie. Voor vragen is er de helpdesk van de Green Leisure Group. Ook plant een adviseur een digitale afspraak in om de voortgang van de implementatie van de MVO Actielijst te bespreken.
 • Stap 3) Proefkeuring op locatie
  Op het moment dat het groot gedeelte van de openstaande maatregelen vanuit de MVO Actielijst zijn doorgevoerd en afgerond, dan plant de Green Leisure Group een tweede afspraak in op locatie. Doel van deze afspraak is het doen van een proefkeuring, waarin wordt bekeken in hoeverre de deelnemer al klaar is voor de officiële keuring. Na de proefkeuring heeft de deelnemer de tijd om de laatste puntjes op te pakken. De afspraak voor de officiële keuring kan ingepland worden. De proefkeuring duurt 3 uur.
 • Stap 4) Officiële keuring op locatie
  Een onafhankelijke auditor van de Green Key voert de officiële keuring uit. Gecontroleerd wordt in hoeverre de organisatie aan de Green Key eisen voldoen. Na de keuring heeft de deelnemer nog maximaal een maand de tijd om eventuele herstelacties uit te voeren en af te ronden. De officiële keuring duurt 3 uur.
 • Stap 5) Certificering
  Indien bovenstaande proces goed is doorlopen dan ontvangt de deelnemer een Green Key certificaat. Afhankelijk hoeveel optionele normen er zijn behaald, wordt een bronzen, zilveren of gouden certificering behaald. Gecertificeerde Green Key deelnemers worden elke 2 jaar opnieuw gekeurd.

Bovenstaande traject duurt doorgaans 6-9 maanden. Green Key kent jaarlijkse deelname kosten welke afhankelijk zijn van type verblijfsvorm en omzet. Vanuit het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord wordt er een nota gestuurd nota voor de eigen bijdrage van € 250,00 excl. BTW. Vanuit Vitale Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord wordt stap 1 tot en met 3 ter waarde van € 1.600,00 betaald. Stap 4 en 5 zijn inbegrepen bij het Green Key lidmaatschap.

Meer weten?

Meer weten over de Quickscan en Green key neem dan contact op met Wander Groot.

 

afbeelding: www.vitaleverblijfsrecreatienhn.nl

 

Meer informatie

Gemeente Texel

T. 14 0222
E. gemeente@texel.nl
I. www.texel.nl/duurzaamheid

TexelEnergie

T. (0222) 314 939
E. info@texelenergie.nl
I. www.texelenergie.nl

Urgenda

T. 020 - 3300 566
E. info@urgenda.nl
I. www.urgenda.nl

Random_Zonnepanelen.jpeg
Zonnepanelen_op_groen_dak.jpg
Zonnepanelen_verhogen_waarde_verkoop.png
ontwerp & techniek WEBJONGENS © 2021