Opnieuw subsidie voor regeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’ [2018]

De provincie Noord-Holland verstrekt ook dit jaar subsidie voor de regeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’ op agrarische gebouwen. Het provinciebestuur heeft hiervoor 238.000 euro uitgetrokken.

De subsidie bedraagt 25 procent van de subsidiabele kosten tot maximaal 10.000 euro. Subsidies van minder dan 5.000 euro worden niet uitgegeven. Subsidie wordt verstrekt voor het inventariseren, verwijderen en afvoeren van het asbestdak en voor de aanschaf en het plaatsen van de zonnepanelen.
Subsidie wordt verstrekt aan de eigenaar, erfpachter of pachter van een agrarisch of voormalig agrarisch bouwblok in de provincie Noord-Holland. Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien deze uiterlijk is ontvangen op donderdag 25 oktober 2018 om 17.00 uur. Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

De eerder landelijk geïnitieerde stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ leidde in 12 provincies tot 3.400 boerderijen die asbest hebben verwijderd en 89 megawattpiek nieuw pv-vermogen.

Tags:

Meer informatie

Gemeente Texel

T. 14 0222
E. gemeente@texel.nl
I. www.texel.nl/duurzaamheid

TexelEnergie

T. (0222) 314 939
E. info@texelenergie.nl
I. www.texelenergie.nl

Urgenda

T. 020 - 3300 566
E. info@urgenda.nl
I. www.urgenda.nl

Random_Zonnepanelen.jpeg
Zonnepanelen_op_groen_dak.jpg
Zonnepanelen_verhogen_waarde_verkoop.png
ontwerp & techniek WEBJONGENS © 2021